Przedsiębiorstwo Usługowe RIM s.c.

od ponad 15 lat zajmujemy się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi oraz doradztwem w tym zakresie,
aktualnie administrujemy ok. 300 nieruchomościami Wspólnot mieszkaniowych,
zapewniamy skuteczną windykację należności i kompleksową obsługę prawną Wspólnoty,
jesteśmy do dyspozycji Wspólnoty w biurach poprzez kontakt telefoniczny oraz komunikując się za pomocą poczty elektronicznej.

Naszym atutem oprócz doświadczenia jest wykwalifikowana kadra posiadająca niezbędne umiejętności i kwalifikacje. Właściciele PU RIM s.c. są licencjonowanymi zarządcami nieruchomości i osobiście kierują działalnością firmy. W ramach umowy o pracę zatrudniamy 3 administratorów, 6 księgowych, 8 pracowników technicznych z branży elektrycznej, instalatorskiej, dekarskiej, ogólnobudowlanej, a w ramach umowy cywilno-prawnej – prawnik.

Naszym klientom zapewniamy pełną obsługę administracyjną z wykorzystaniem nowoczesnych technik zarządczych i profesjonalnych programów komputerowych wspomagających zarządzanie nieruchomościami w zakresie:

księgowości

rejestracji i rozliczenia opłat

prowadzenia dokumentacji

archiwizacji danych

W swoich działaniach przestrzegamy zasad zawartych w Kodeksie Etyki Zawodowej, Standardach Zawodowych Zarządców Nieruchomości a przede wszystkim kierujemy się zasadą ochrony interesów Właścicieli nieruchomości oraz odpowiedzialnością za wykonywaną pracę.

Staramy się maksymalnie odciążyć naszych klientów od uciążliwych, aczkolwiek niezbędnych formalności związanych z bieżącym zarządzaniem obiektem budowlanym spełniając jednocześnie standardy określone przez przepisy prawa, a w tym „Ustawę o gospodarce nieruchomościami”, „Ustawę o własności lokali”, „Kodeks cywilny”, ”Prawo budowlane” i inne.